Sinan Ak zorlu enerji

Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak’ın, Bloomberg Business Week’te yer alan söyleşisinin bir bölümü şöyleydi:
2012 yılı Zorlu Enerji için nasıl geçti? Bir önceki yıl koyduğunuz hedefleri geçtiğimiz yıl gerçekleştirebildiniz mi?
Zorlu Enerji olarak Rusya, İsrail, Pakistan ve Türkiye olmak üzere dört değişik ülkede yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlara önceden karar vermiş ve hepsinin inşasına başlamıştık. Artık bu yatırımların meyvelerini toplamaya başladık. Rusya’da bir santralimiz faaliyette. Bir değerinin yapımına devam ediyoruz. Pakistan’daki rüzgar eneği santralimiz 56,4 MW bu ay büyük bir olasılıkla tamamlanacak. Yine
İsrail’de önemli bir yatının dan yüzde 25 ortamız olduğumuz 800 MW büyüklükteki Dorat santralinin inşaatına 2010 yılında başlamıştık. Bu yılın sonunda da bu santral devreye alınacak. Şu anda bu projeyle ilgili bir sorun görünmüyor. Yine
aynı ülkede daha küçük ölçekli üç doğalgaz projemiz var. Bu üç projenin ikisi için geçtiğimiz eylül ayında finansman işlerini tamamladık ve sahada inşaata başladık. Yalruz 99 MWlık üçüncü projemizi teknik nedenlerden dolayı beDd 77 MWa düşürmek zorunda kalacağız. Böylece İsrail’de dört projemiz olacak. “Yatırımlarımız bunlarla sınırlı kalacak mısınız?” diye sorarsınız elbette sınırlı kalmak istemiyoruz.

İsrail’de ilgilendiğiniz başka bir proje var mı?

Belirlenmiş, daha doğrusu alternatif projeler var ve bunların üzerinde çalışıyoruz. Doğalgaz santrali ve güneş enerjisi projelerine de bakmaya başladık. Henüz bir yatırım karan almadık, yalnız alternatiflere göz atıyoruz. Gelecek dönem hedefleriniz nelerdir? Şu anda toplam kapasitemiz 771MW. İsrail’deki yannmlar devreye girdiğinde 1000 MW olacak ve bunun 300 MW*ı bize ait olacak. Pakistan’da 56 MW, yani On yıl içinde yurtdışında 356 MW olacak kurulu kapasitemiz. Türkiye’deki yatırımlarımız tamamlandığında bin 300 MW yurtiçi kurulu kapasitemiz olacak. Türkiye’deki yeni yatırımlarımızın tamamı yenilenebilir enerji kaynaklı olacak ve bütün bu hedeflerimize ulaştığımızda hem doğalgaz hem yenilenebilir enerjinin kaynaklarının dengeli bir portföy olacağını göreceğiz. Bunların dışında Türkiye’de üretim özelleştirmelerinin içinde mutlaka olacağız. Yine İsrail’de olduğu gibi Türkiye’de büyük ölçekli bir baz santralimizin olmasını düşünüyoruz. Çünkü mevcut dogalgnz santrallerimiz var ama bunların verimlilikleri azalmaya başladı, bunarhn yanına daha verimli bir santral koymanın faydalı olacağını düşünüyoruz. Mesela 500 MVVlık bir baz yük santral koyabileceğimizi düşünüyoruz. Bu santral kömürle çalışan da olabilir doğalgazla çalışan da olabilir henüz bir kaıar vermedik.

Peki hangisi daha ağır basıyor?

Ben doğalgaz santrali istiyorum. Çünkü doğalgaz daha avantajlı durumda. Ama gerek Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanı gerekse EPDK başkam kömüre büyük önem veriyorlar biz de kömür santrali projelerini inceliyoruz. Kömür santrali yaparsak Deride
karbon emisyonu ve yeni vergiler sorun olabilir, öte yanda dünya doğalgaz piyasasını kaya gazı ciddi bir şekilde etkileyecek. Türkiye’de kömüre ciddi bir yönelim var ama ABDtie kaya gazı Ue başlayan bu değişimin Türkiye’ye nasıl yansıyacağını
analiz etmek gerekiyor. Ben önümüzdeki bir yıl içinde kaya gazını sonuçlarını yavaş yavaş göreceğimizi düşünüyorum. Biz han kömür hem de doğalgaz üzerine çalışıyoruz, ikisinden de lisans alacağız ama orta vadede bilini seçebiliriz. Gelecekte böyle bîr durum söz konusu olursa siz alır mısınız? Abnz, biz böyle bir dağıtım şirketini alabiliriz. Ama birazcık daha makul fiyatlar söz konusu olmalı. Mesela 1,2 milyar dolara Gediz dağıtım bölgesi satın alındı. Bölgenin kapasitesi bin 800 N1W civarında ve bin MW bir baz kapasitesi var. Şimdi ben bir200 milyon dolar para harcasam o bölgedeki bütün müşterilere ulaşabileceğimi düşünüyorum. Bizim böyle bir niyetimiz yokama bunu isteyen bir üretici şirket yapabilir. Bu olur mu olmaz mı, EPDK buna ne kadar müsaade edecek bütün
bunları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Sonuçta O bölgede RWE, OMW Eren Enerji gibi büyük üreticiler var w bunlar müşteriye ulaşmak için ne yapacaklar? Nasıl mekanizmalar kullanacaklar ilerleyen zamanda göreceğiz?

Biraz da şirketinizin cirosu ve karlılığındandan bahsedebilir misiniz?

Geçtiğimiz yıllarda memnun değildik. Çünkü olayı yanlış yönettik. Ama Rusya’yı çıkarttık, Türkiye’deki varlıkları biraz daha güzelleş- ‘ tindik ve İsrail de devreye giriyor. Baktığınız zaman konsolide dro j 2013 sonunda 400 milyon dolan bulur. 2014 yılından itibaren de , 500,600milyon dolar olarak artarak devam eder. 2017 yılına  geldiğimizde mevcut ciromuzu üç katına çıkarıp 1 milyar dolar
seviyesine geliriz diye düşünüyorum. Karlılık da yenilenebilir enerjiye yatırım yaptiğnmz için ciroya paralel olarak ciddi bir artış gösterecektir. Dalaman, Sami Soydam Hidroelektrik Santralı’nın inşasına Haziran ayında başlamayı planlıyoruz. Bu santral için yaklaşık 250 milyon dolar yanrım yapacağız ve inşası üçle dört yıl arasında tamamlanacak. Özelleştirme kapsamında aldığımız
17 MW İkizdere hidroelektrik santralimiz bulunuyor. Bunun kapasitesini 40 MW’a çıkarılabiliyor. Bu santralin kapasitesini bir miktar arttırarak yenilemeyi düşünüyoruz.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın