Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Rüzgar Enerjisi için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) için yeni bir ihale ilanı resmi gazetede yayımlandı.

Bu ilana göre, ihalenin başlangıç tavan fiyatı 0,07 ABD Doları/kWh, enerji alım süresi ise 15 yıl olarak duyuruldu.

Şartnameye göre bağlantı bölgelerini de içine alacak şekilde yapılacak olan iletim ya da dağıtım sistemine bağlanacak, toplam olarak 1,000 MWe gücünde, rüzgar enerjisi vasıtasıyla, elektrik enerjisi üreten tesislerin kurulacağı rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kaynak alanlarının (YEKA) tahsisi ve bu alanlarda üretilecek olan enerjinin bağlantı kapasitelerinin kullanımının sağlanması için teklifler alınacak.

Başvurular, 27/07/2017 tarihine kadar T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne yapılacak.

Resmi gazete için tıklayınız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

RÜZGAR ENERJİSİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI VE BAĞLANTI KAPASİTELERİNİN TAHSİSİNE İLİŞKİN YARIŞMA İLANI

1 – İdare Bilgileri

İdarenin;

Adı                                   :  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Adresi                              :  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km, No: 166, 06520 Çankaya/ANKARA

Telefon numarası              :  0 312 – 295 55 00

Faks numarası                  :  0 312 – 295 50 05

Elektronik posta adresi     :  [email protected]

2 – Yarışma Bilgileri

Yarışmanın;

  1. a) Niteliği, türü, miktarı: Şartnamede belirtilen Bağlantı Bölgeleri içinde olacak şekilde tesis edilecek olan iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlanabilecek toplamda 1000 (bin) MWe gücündeki rüzgâr enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinin kurulacağı rüzgâr enerjisi yenilenebilir enerji kaynak alanlarının tahsis edilmesi ve bu alanlar için belirlenen Bağlantı Kapasitelerinin kullandırılmasının sağlanmasıdır.
  2. b) Yarışmaya katılabilme şartları ve istenen belgeler

Yarışmaya tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumlar başvurabilir. Yarışmaya katılabilmek için, Yarışmacı tarafından Teknoloji Sağlayıcıya ait 01/01/2014 tarihinden 31/12/2016 tarihine kadar toplam gücü asgari 2.000 (ikibin) MWe olan Rüzgar Türbinine ait nasel ana bileşeni üretimini gösteren iş deneyim belgesi sunulmalıdır.

Yarışmaya katılabilme diğer şartları ve Yarışmada istenen belgeler Şartnamede yer almaktadır.

  1. c) Şartname bedeli ile bedelin yatırılacağı, Şartnamenin görüleceği ve temin edileceği yer

Şartname bedeli 20.000 TL olup, bedel T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ne yatırılacaktır.

Şartname, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde görülebilir ve temin edilebilir. Her ne surette olursa olsun, Şartname almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

ç) Başvuru yeri, tarihi ve saati

Başvurular, 27/07/2017 tarihi saat 12:00’a kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra İdare’ye yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların incelenmesine aynı tarih ve adreste saat 14:00’da başlanarak detay incelemeye geçilecektir.

  1. d) Yarışma yeri, tarihi ve saati

Yarışma yeri, tarihi ve saati, İdare tarafından yarışmacılara bildirilecektir.

3 – Teminat Türü ve Tutarı

Başvuru aşamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve 10 (on) milyon ABD Doları tutarında teminat mektubu İdareye sunulacaktır. Yarışmanın kazanılması halinde ise, Sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 (bir) gün öncesine kadar Şartnamede belirlenen teminat mektubu formatında başkaca bir değişiklik yapılmadan aynı şartlarda toplamda 50 (elli) milyon ABD Doları tutarında, 20 yıl süreli teminat mektubu İdareye sunulacaktır. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilecektir.

4 – Yarışma Başlangıç Tavan Fiyatı ve Alım Süresi

  • Yarışma Başlangıç Tavan Fiyatı : 7,00 ABD Dolar-cent/kWh
  • Elektrik enerjisi alım süresi : 15 Yıl

Elektrik enerjisi alım süresi, YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren başlar.

5 – İdare, Yarışmayı yapıp yapmamakta, serbesttir. İdare başvuru tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın