Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun lisanssız elektrik üretimi kapsamında yönetmelik ve tebliğde değişikliğe gitti. “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” ve “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”  Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Alçak gerilim elektrik iletim şebekelerine bağlanacak lisanssız üretim tesislerinin toplam kapasitesi, trafo gücünün yüzde 30‘unu aşamıyordu Düzenlemeyle birlikte bu oran yüzde 50‘ye yükseltildi.

Bununla birlikte, lisanssız elektrik üretim tesisleri kapsamında aylık uzlaştırmaya ilişkin maddelerde teknik düzenlemeler yapıldı.

Resmi gazete için tıklayınız.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ikisine” ibaresi “altısına” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “her ayın dördüne kadar” ibaresi “uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerinde uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaçların değerlerinin bildirilmesine ilişkin düzenlenmiş takvime uygun olarak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “her ayın ilk altı günü içerisinde” ibaresi “uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerinde uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaçların değerlerinin bildirilmesine ilişkin düzenlenmiş takvime uygun olarak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/10/2013 28783
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 23/3/2016 29662
2- 22/10/2016 29865

15 Mayıs 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30067

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “otuzunu” ibaresi “ellisini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ikisine” ibaresi “altısına” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “her ayın dördüne kadar saatlik bazda bildirir.” ibaresi “her ay saatlik bazda, uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerinde uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaçların değerlerinin bildirilmesine ilişkin düzenlenmiş takvime uygun olarak bildirir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “her ayın ilk altı iş günü içerisinde bildirir.” ibaresi “her ay uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümlerinde uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaçların değerlerinin bildirilmesine ilişkin düzenlenmiş takvime uygun olarak bildirir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 2/10/2013 28783

1 Yorum

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın