Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, yerli kömürden üretilen elektrik enerjisi miktarının dönem sonunda yıllık 60 milyar kilovat düzeyine çıkartılmasının sağlanacağını bildirdi.

Kaynak, Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Enerji Bakanlığının 2015-2019 Stratejik Planı’nda elektrik üretiminin artırılması hedeflerine değinen Bakan Kaynak şöyle dedi:

“Ülkemizin 2002 yılında toplam elektrik üretimi 129.400 gigavat olup bu miktar 2016 yılında 273.388 gigavat ulaşmıştır. Üretimdeki on üç yılık artış miktarı ise yaklaşık yüzde 102,3 olmuştur. Yerli kömürden üretilen elektrik enerjisi miktarının dönem sonunda yıllık 60 milyar kilovat düzeyine çıkartılması sağlanacaktır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle elektrik üretim tesislerinin kurulu gücü 31.117,8 megavata ulaşmıştır.

Son yıllarda yapılan petrol, doğal gaz sondajları ve petrol arama ve üretme faaliyetlerindeki gelişmelere gelince, son on üç yılda toplam 1.699 adet kuyu açılmış ve 2,8 milyon metre sondaj gerçekleştirilmiştir. Son on üç yılda 89 üretim sahası keşfedilmiştir. Ham petrol, mevcut ham petrol rezervimizin yüzde 82’sine karşılık gelen 43,7 milyon ton rezerv ilavesi sağlanmıştır. 19 şirket tarafından 1.329 kuyudan günlük ortalama 48 bin varil ham petrol üretimi gerçekleştirilmektedir.

Mevcut doğal gaz rezervimizin yüzde 75’ine tekabül eden 2,7 milyar metreküp rezerv ilavesi sağlanmıştır. 16 şirket tarafından 234 kuyudan günlük ortalama 1,1 milyon metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirilmektedir.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın