Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santrallerinin özelleştirilmesine dair karar Resmi Gazetede yayımlandı. Beş santralin işletme hakkı 9 milyon TL’ye devredildi.

7 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmştır

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/08/2017
Karar No : 2017/61

Konu : Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santralleri Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 03/05/2017 tarihli ve 2980 sayılı yazışma istinaden;

Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santrallerinin bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla 31/03/2017 tarihinde yapılan ihale sonucunda;

1- İhale Komisyonu tarafından verilen; Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santrallerinin,

9.040.000 (Dokuzmilyonkırkbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Erg Altyapı İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Erg Altyapı İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

9.020.000 (Dokuzmilyonyirmibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren AKY Mutfak Eşyalan İmalatı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, AKY Mutfak Eşyaları İmalatı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

8.700.000 (Sekizmilyonyediyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren RE-HA İnşaat Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, RE-HA İnşaat Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline şeklindeki nihai kararın onaylanmasına,

2- İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın