Ankara’da gerçekleşen ve ülkemizin önemli enerji etkinliklerinden olan EIF 10. Uluslararası Enerji Konferansı’nın 9 Kasım’daki 2. gününde “Hidroelektrik Santrallar’’ başlıklı oturum gerçekleştirildi. Kamu ve özel sektörden büyük katılım olan bu oturuma başkanlık yapan Limak Holding HES Üretim Grubu Genel Müdürü ve Hidroelektrik Santralları İşadamları Derneği- HESİAD’ın yönetim kurulu üyesi Taner Ercömert, ülkemizde hidroelektrik santralların HES’lerin mevcut gelişim durumuyla gelecek projeksiyonu ile ülke elektrik üretim ve kurulu güç dağılımını özetleyen bir sunum yapmıştır. Ülkemizde halen toplam kurulu gücün 27 166 MW’ının HES / Hidroelektrik Santral olduğunu vurgulayan Sayın Ercömert, 2015’de ülke elektrik ihtiyacının % 25.8’ini HES’leri sağladığını, yıllık hidroelektrik enerji üretiminin 2015’de 66.9 milyar kWh olduğunu belirtti. 2016’da ise ülke elektrik üretiminde HES payının % 24.8 olarak gerçekleştiğini ifade etti. 2016 yılı hidroelelektrik enerji üretiminin tarihi bir rekorla 67 milyar kWh’e ulaştığının altını çizen Taner ERCÖMERT bu yıl barajlara gelen suda geçen yıla göre büyüki miktarda, ort. olarak % 30’un da üzerinde bir azalma görülmesi sonucunda 2017 yılı elektrik üretiminde HES payının % 21’lere düştüğünü belirtti.

HES’lerin halen ülkemizin elektrik kurulu gücündeki en büyük kaynağı ve en önemli yenilenebilir enerjisi olduğunun vurgulayan Sayın Ercömert HES’lerin, su kullanım anlaşması imzalanarak özel sektör yatırımcıları tarafından üstlenilmesinin en başarılı yol olduğunun görüldüğünü özellikle kaydetti. Özel sektörün HES projelerini daha kısa sürelerde ekonomiye kazandırdığını belirten Ercömert, 2002’de ülkemizin hidroelektrik kurulu gücü 12 474 MW idi. 16 yılda hidroelektrik kurulu gücü % 118 oranında arttı. Bu büyük başarıdan dolayı ilgili tüm kurumları ve yatırımcı şirketleri kutluyorum, dedi.

Ercömert, artan enerji talebini karşılamak için ülkenin bütün yerli enerji kaynaklarının, öncelikle de kalan HES’lerin süratle geliştirmesi gerektiğini belirtti. Ülkemizin elektrik üretiminin 2017 sonunda 290 ; 2020’de 340; 2023’de 400 milyar kWh’e ulaşmasının beklenildiğini ifade eden Ercömert bu hedeflerin gerçekleşmesi için üretimde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının daha da artırılmasının bir gereklilik olduğunu, bunda ülke menfaatinin olduğunu vurguladı. Elektrik üretim sektörünün en başarılı alanı HES’lerdir diyen Taner Ercömert kalan hidroelektrik enerji üretim potansiyelini de devreye almak için HES’lerle ilgili teşviklerin & desteklerin bir süre daha sürdürülmesinde fayda görülmektedir, dedi.

Mevcut HES’lerin rehabilitasyonunun da önemini vurgulayan Ercömert, “Ülkemizde işletmede 50-60 yılı geçmiş HES’ler için bu konu büyük önem arz etmektedir. Bu husus ülke enerji sektörümüz için büyük önem arz etmektedir. 2018’den itibaren gelecek 5-10 yılda bu konuda sektörde önemli gelişmeler olmasını bekliyoruz. ‘’ , dedi.

Sayın Ercömert konuşmasını “HES’lerle ilgili sorunların çözümü için, özelllikle de yapılacak yasal düzenlemeler öncesinde kamu ve özel sektörün, tüm kamu kurumlarıyla sektördeki HESİAD gibi sivil toplum kuruluşlarının işbirliği önem arz etmektedir. Sektörün tüm paydaşlarının görüşlerinin alınması, bir ortak değerlendirme ve çözüm bulma platformunun tesisi iki tarafından da işini kolaylaştırmakta, mevcut sorun adedini peyder pey azaltmaktadır.’ şeklinde devam ederek kapanışı ‘’’ Ülke üretim arzında ağırlıklı kapasite milli kaynaklara dayanmasında, özel sektörün yatırımlardaki hızlı ivmesinin gelecekte de korunmasında ve enerjide önemli oranda dışa bağımlı olan ülkemizde en büyük yenilenebilir kaynağımız hidroelektrik enerjinin çevreye uyumlu şekilde maksimum oranda geliştirilmesinde ülke menfaati vardır.” ifadesiyle tamamlamıştır.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın