2017 yılındaki elektrik ithalatı, 2016 yılına göre yüzde altmış oranında düşüşe geçti.

Böylece rakam toplamda seksen beş milyon beş yüz bir bin yüz sekiz dolara kadar düştü. Bunun sebebi olarak elektrik üretiminde yenilenebilir ve yerli enerji kaynaklarının tercih edilmesi olarak gösteriliyor.

Yayınlanan istatistikî verilere bakıldığında 2016 senesinde Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan ve Yunanistan’dan toplamda dört milyar üç yüz altmış altı milyon yedi yüz seksen bin kilovatsaat elektrik alındığını ve 2017 senesinde Çekya, İran, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan ile Yunanistan’dan alınan elektriğin 2016 senesine oranla %61,8 azaldığı anlaşıldı.

Bununla beraber toplam gerileme ise bir milyar altı yüz altmış yedi milyon altı yüz doksan dört bin kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. 2016 senesinde yapılan elektrik ithalatı iki yüz on üç milyon altı yüz on dört bin dört yüz altmış dokuz dolarken, 2017 senesinde bu rakam toplamda yüzde altmış oranında düşüşe geçti ve seksen beş milyon beş yüz bir bin yüz sekiz dolara kadar geriledi. En yüksek elektrik ithalatı da 2017 senesinin ocak ayında yirmi beş milyon doların üzerinde bir meblağla yapılmış oldu.

Yorum yaz

Yorum yazın!
İsminizi buraya yazın