İSO Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımı Paneli

Aydınlatma alanında enerji verimliliği uygulamalarının hayata geçirilmesinin ekonomik ve çevresel önemi büyüktür. Bu amaçla hazırlanan “Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar”a göre, yeni tesislerde LED’li armatürlerin kullanılması ile mevcut tesislerde LED’e geçiş zorunluluğunun başlangıcı olan 01.01.2016 tarihi; Ekim 2015’de Bakanlık genelgesi ile 2 sene ertelenmiştir. Gelinen noktada, LED’e geçişin hızlandırılması ve LED’li armatür kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla ilgili tarafların bir araya getirileceği“Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımı” konulu panel, 12 Mayıs 2016 Perşembe günü saat14.00-17.00 arasında İSO Odakule Binası’nda(İstiklal Cad No:142 Beyoğlu) düzenlenecektir. Etkinliğe katılmak isteyenlerin (https://eoda.iso.org.tr/Seminer/SeminerListesi) linkinden kayıt olması gerekmektedir.

14.00 – 15.00 Açılış Konuşmaları
             Ülkemiz LED Piyasası ve Dünyadaki LED Dönüşüm Örnekleri

           Fahir GÖK, İSO Meclis Üyesi, AGİD YK Başkanı

             Genel Aydınlatmanın Ülkemizdeki Durumu ve LED Sistemlerin Aydınlatmadaki Yeri

           Abdullah TANCAN, Müsteşar Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

15.00 – 15.15 Ara
15.15 – 16.30 Panel Oturumu: LED Dönüşümün Ülkemiz İçin Önemi ve Gerekli Altyapı Çalışmaları
             Moderatör: Fahir GÖK, İSO Meclis Üyesi, AGİD YK Başkanı
  Abdullah TANCAN, Müsteşar Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  Münib KARAKILIÇ, Genel Müdür, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
  Hacı Ali ULUTAŞ, Elektrik İletim ve Dağıtım Yatırım Grup Başkanı, EPDK
  Metin DOĞAN, Koordinatör, ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği
16.30 – 17.00 Soru-Cevap

Telefonla kayıt alınmamaktadır. Sorularınız için İSO Çevre ve Enerji Şubesi 0212 252 29 00 / 153

 

 

PAYLAŞ