Ucuz Elektrik Rehberi

Ucuz Elektrik Rehberi

Serbest Tüketici Piyasasının Gelişimi

Elektrik Piyasası Terimleri

Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölge

Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişi

İkili anlaşmalar: Gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibi tüzel kişiler arasında ya da lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmalar

PMUM, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi: TEİAŞ bünyesinde yer alan ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Ulusal Yük Dağıtım Merkezi tarafından elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak fiziki dengelenmesi sonucu tüzel kişilerin birbirlerine borçlu ya da alacaklı oldukları tutarları hesaplamak suretiyle mali uzlaştırma sistemini çalıştıran birim

Serbest tüketici: Enerji Piyasası Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişi

Serbest tüketici limiti: 2016 yılı toplam tüketiminiz yıllık 2.400 kWh’in üzerinde ise kanunen  serbest tüketici hakkına sahipsiniz ve tedarikçi firmalardan ucuz elektrik kullanabilirsiniz. (aylık fatura tutarınız yaklaşık 82 TL ve üzeri ise)

Aylık fatura tutarı 82TL ve üzeri aboneler serbest tüketicidir.

Tedarikçi: Müşterilerine elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri

Tüketici: Elektriği kendi ihtiyacı için alan serbest ve serbest olmayan tüketiciler

Orta Gerilim ve Alçak Gerilim nedir?: Bu ayrım sözleşme gücüne göre belirlenir.36kV ile 1kV arası Orta Gerilim, 1kV altı ise Alçak Gerilimdir.

Elektrik Piyasası Neden Özelleşiyor?

1. Avrupa birliği müktesebatına uyum sağlanması amacıyla, devletin sadece düzenleyici ve denetleyici rol üstlenmesi,

2. Elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi suretiyle maliyetlerin düşürülmesi,

3. Elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması,

4. Dağıtım kayıpları ve kaçakların OECD ülkeleri düzeyine çekilmesi,

5. Gerekli yenileme ve yatırım maliyetlerinin özel sektörce üstlenilmesi

6. Oluşan rekabet ortamında, tüm faydaların tüketiciye yansıtılması

Dağıtım şirketi elektrik faturası nasıl okunur?

Elektrik Faturası Nasıl Hesaplanır?

Ucuz Elektrik ve Serbest tüketici piyasası hakkında sorularınız için tıklayınız.